Fondens data

Bestyrelsen
 
Kai D Fonden ledes af en bestyrelse bestående af fem medlemmer.
 
Jon Stefansson, formand
Bent Knudsen
Brian Knudsen
Helle Krogsgaard
Henrik Nordland
 
God fondsledelse
 
På nedenstående link findes Kai D Fondens redegørelse vedr. god fondsledelse.
 
 
 
Kai D Fonden | CVR: 32 28 26 79 | Fjeldparken 38, 6000 Kolding  | Tlf.: 40187850