Fondens uddelingspolitik / Legatarfortegnelser

Legatarfortegnelser

I menuen til venstre findes Kai D Fondens legatarfortegnelser inddelt efter årstal.
 
Fondens resultat for 2018 ifølge det aflagte årsregnskab er negativt, hvorfor der desværre ikke vil ske uddelinger i 2019.
 
Fondens resultater er meget afhængige af udviklingen på de finansielle markeder og heldigvis tyder udviklingen indtil nu på et betydeligt bedre resultat for 2019.
Kai D Fonden | CVR: 32 28 26 79 | Fjeldparken 38, 6000 Kolding  | Tlf.: 40187850